Sinds 25 mei 2018 moeten overheden, bedrijfsleven en verenigingen voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Iedere organisatie is zelf verantwoordelijk voor het tijdig voldoen aan de AVG. Door de AVG krijgen mensen meer privacyrechten. Organisaties moeten hun systemen, processen en interne organisatie op deze (nieuwe) rechten inrichten.
Strengere eisen dan Wbp

De AVG stelt strengere eisen en voorwaarden dan de Wbp. Zo worden de rechten van burgers versterkt en de verplichtingen van organisaties nemen toe. Dat is belangrijk, want privacy is een grondrecht. De AVG is in mei 2016 in werking getreden. Organisaties konden sindsdien hun bedrijfsvoering met de AVG in overeenstemming brengen. Zij kregen daarvoor tot 25 mei 2018 de tijd.

Bron: Rijksoverheid

Klanten van Woerdekom Webdesign met een onderhoudscontract zijn voor mei 2018 allemaal aangepast met een Privacyverklaring en een melding bij de contactformulieren.